<< Atpakaļ
Bartera darījumi jeb savstarpējais ieskaits
Tēma (-s)SOG
Produktu grupaKentaurs Enterprise
Produkts, versijaKentaurs Enterprise, Visas versijas
Dokuments adresētsGrāmatveži


ProblēmaSimptomiAtbilde/Risinājums

Ir noslēgta vienošanās par bartera darījumu un tiek atrunāts kādi rēķini tiks savsatrpēji dzēsti.piem.Firmas "Lapa" piegādātāja rēķins Nr.1(118 Ls) tiks dzēsts ar pircēja rēķinu Nr.5 (236 Ls) par summu 118 Ls (PVN 18 Ls)
Atbilde

1.Ir Iegrāmatots piegādātāja rēķins
D2130 K5310=100 Ls rēķins
D2399 K5310=18 Ls PVN summa
2.Ir iegrāmatots pircēja rēķins
D2310 K6110=200 Ls rēķins
D2310 K5721=36 Ls PVN summa
3.Grāmatojam bartera darījumu par summu 118 Ls (PVN 18 Ls)
3.1.SOG/Norēķini ar piegādātājiem/Jauns piegādātāja kredītrēķins/
1)Izvēlamies datumu(lapa"dokuments")
2)izvēlamies personu firma "lapa" (Lapa"dokuments")
3)ierakstam dokumenta kopsummu 118 Ls ( lapa rēķins/pavadzīme )
PVN summa ir saistīta ar komandām;
*PVN ieskaitīšanas veids
-ieskaitīts priekšnodoklis (variants Nr.1)
-PVN parāds budžetam (variants Nr.2)
4)apmaksas komanda/apmaksāt piegādātāja rēķinu/izvēlamies rēķinu Nr.1( lapa rēķins/pavadzīme )
5)nospiežam ikonu'pārbaudīt' (lapa dokuments)
parādās automātiskie grāmatojumi
variants Nr.1.
D2190 K5721=18
D5310 K2190=118
D5721 K2391
variants Nr.2.
D5310 K2190=118
D2399 K5721=18
Pēc šī kontējuma kontā K2190 paliek atlikumsm, kuru nogrāmatojam bartera darījumu kontējumu beigās
100 Ls variants Nr.1
118 Ls variants Nr.2
Ja šis algoritms neatbilst grāmatvežu vēlmēm, piedāvāju papildus šādus kontējumus
1)stornējam D5310 K2190=-118
2)veidojam kontējumu D5310 K9.....(kredītrēķinu starpkonts).

3.2.SOG/Norēķini ar piegādātājiem/Jauns piegādātāja kredītrēķins/
1)Izvēlamies datumu(lapa"dokuments")
2)izvēlamies personu firma "lapa" (Lapa"dokuments")
3)ierakstam dokumenta kopsummu 118 Ls ( lapa rēķins/pavadzīme )
PVN summa ir saistīta ar komandām;
*PVN ieskaitīšanas veids
-saņemts PVN (variants Nr.1)
-ieskaitīts priekšnodoklis (variants Nr.2)
4)apmaksas komanda/apmaksāt piegādātāja rēķinu/izvēlamies rēķinu Nr.5( lapa rēķins/pavadzīme )
5)nospiežam ikonu'pārbaudīt' (lapa dokuments)
parādās automātiskie grāmatojumi
variants Nr.1.
D5721 K5210=18
D5210 K2310=118
variants Nr.2.
D5210 K2310=118
Pēc šī kontājuma kontā D5210 paliek atlikums, kuru nogrāmatojam bartera darījumu kontējumu beigās
100 Ls variants Nr.1
118 Ls variants Nr.2

Papildus veidojam kontējumu;
Iespēja Nr.1. SOG/Grāmatojumi/Jauns brīvs grāmatojums
Iespēja Nr.2. šo kontējumu pievienojam kā papildus rindiņu pie otrā kredītrēķina veidošanas
D2190-K5210=100 Ls (variants Nr.1)
D2190-K5210=118 Ls (variants Nr.2)

Ja šis algoritms neatbilst grāmatvežu vēlmēm, piedāvāju papildus šādus kontējumus
1)stornējam D5210 K2310=-118
2)veidojam kontējumu D9.....(kredītrēķinu starpkonts) K2310=118

Atruna un informācijas izmantošanas licence.

BATSOFT nedod garantijas un neuzņemas atbildību par šajā dokumenta sniegtās informācijas pielietošanu un sekām, kādas var rasties, ja lietotājs pielieto šo informāciju. Šis dokuments nav uzskatāms par pilnu instrukciju produkta izmantošanai, un eksistē vēl daudzi, šeit neaprakstīti nosacījumi, kas jāņem vērā lietojot produktu.
Ja lietotājs nepiekrīt šiem nosacījumiem viņam nav tiesību lietot šo informāciju. Šīs informācijas lietošana pieļaujama tikai piekrītot augstāk minētajiem nosacījumiem.

(C) 2007 BATSOFT SIA. Visas tiesības rezervētas.
Dokumenta numurs
Q-IBEA-4Y5JYH
Pēdējās izmaiņas veiktas
08/21/2003
Skatīt arī
BATSOFT mājas lapa