Grāmatvedība 1

Grāmatvedība1SIA "Batsoft" un SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" (LLKC) sekmīgas sadarbības rezultātā ir radīts jauns produkts – grāmatvedības uzskaites sistēma Grāmatvedība 1 (G1).

 • radīta uzņēmumiem, kas darbojas lauksaimniecības nozarē;
 • ir piemērota arī citās nozarēs strādājošiem maziem un vidējiem uzņēmumiem;
 • ir viena no nedaudzajām grāmatvedības uzskaites sistēmām Latvijas tirgū, kas nodrošina arī vienkāršās grāmatvedības kārtotājiem nepieciešamos uzskaites reģistrus.

Par produktu

Lai nodrošinātu pilnīgu firmas saimniecisko darījumu atainojumu G1 finanšu uzskaites blokā, datorprogramma ir savienojama ar SIA "Batsoft" izstrādāto programmatūru pamatlīdzekļu, darba samaksas, kā arī noliktavas darījumu uzskaitei.

Programmā liela uzmanība pievērsta vieglai un lietotājam ērtai sākotnējo attaisnojuma dokumentu ievadei.

Produkts G1 ir paredzēts divkāršo ierakstu grāmatvedībai, bet vienkāršās grāmatvedības reģistram tiek piedāvāts G1 mini.

G1

Grāmatvedības uzskaites sistēmā G1 tiek piedāvāts plašs atskaišu un reģistru klāsts:

 • vienkāršās grāmatvedības veicējiem paredzētais galvenais uzskaites reģistrs – saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls;
 • kases dokumentācija;
 • kontu apgrozījuma pārskati;
 • virsgrāmata;
 • debitoru kreditoru pārskati;
 • avansa norēķini (arī atskaite IIN maksātājiem);
 • likumdošanā noteiktās pievienotās vērtības nodokļa atskaites un uzskaites reģistri (t.sk. pielikumi un deklarācija uzņēmumiem, kas darbojas kokmateriālu tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas jomā, kā arī pievienotās vērtības nodokļa uzskaites žurnāls vienkāršajai grāmatvedībai);
 • naudas plūsmas pārskati (tiešā un netiešā metode, arī sadalījumā pa mēnešiem);
 • informācija kvalitatīva gada pārskata sagatavošanai (peļņas vai zaudējumu aprēķins pēc apgrozījuma un perioda izmaksu metodēm, bilance, ieņēmumu un izdevumu pārskats, pašu kapitāla izmaiņu pārskats);
 • iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskati;
 • iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācija (pēc trim aprēķina variantiem);
 • sagatave uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarācijas izveidei;
 • nākamo periodu ieņēmumu un izdevumu uzskaite;
 • vērtspapīru (paju, daļu, akciju) reģistri;
 • SUDAT uzskaites veidlapu aizpildīšana pēc grāmatvedības uzskaites datiem.

G1 mini

G1 mini – vienkāršās grāmatvedības reģistru klāsts:

 • ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls;
 • iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskati;
 • kases dokumentācija;
 • debitoru kreditoru pārskati;
 • avansa norēķini (arī atskaite IIN maksātājiem);
 • PVN atskaites;
 • iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācija (pēc trim aprēķina variantiem);
 • SUDAT.

Tehniskās prasības

Lietotāja datoram Servera datoram 

Operētājsistēma:

 • Windows XP SP3 32 bitu versija
 • Windows Vista SP2, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 x32 un x64 bitu versijas 

Minimālās datora prasības:

 • Ieteicams vismaz 2 kodolu procesors (minimālais Pentium IV savietojams procesors)
 • Ieteicams vismaz 2 GB (minimālais 1 GB RAM)
 • Vismaz 2GB brīvas vietas uz cietā diska programmas darbībai un 1 GB datu rezerves kopijām
 • Ekrāna izšķirtspēja 1024x768
 • Datu eksportam uz Excel nepieciešams Microsoft Office

Reģionālie uzstādījumi:

 • Decimālatdalītājam jābūt "."
 • Zīmju grupēšanas simbols (Digit grouping symbol) "," vai atstāt tukšu
 • Īsais datuma formāts "dd.mm.yyyy" bez punkta aiz gadskaitļa

Operētājsistēma:

 • Windows, Linux/Unix, Mac OS X

Minimālās datora prasības:

 • Ieteicams vismaz 2 kodolu procesors (minimālais Pentium IV savietojams procesors)
 • Ieteicams vismaz 4 GB (minimālais 2 GB RAM)
 • Vismaz 2GB brīvas vietas uz cietā diska programmas darbībai un 1 GB datu rezerves kopijām
 • Ekrāna izšķirtspēja 1024x768

Reģionālie uzstādījumi:

 • Decimālatdalītājam jābūt "."
 • Zīmju grupēšanas simbols (Digit grouping symbol) "," vai atstāt tukšu
 • Īsais datuma formāts "dd.mm.yyyy" bez punkta aiz gadskaitļa

Uz augšu